Antti Uimonen: Taide on mahdollisuus hämärtää liiallista kontrollia

Lisää tästä sisällöstä SEMINAARISSA

Konsultatiivisella tasolla olen erityisen innostunut taidemenetelmien kyvystä hämärtää ihmisten liiallista kontrollia työtään kohtaan. Ihmiset ovat liian pidättyväisiä oman arvokkaan itsensä esille tuomisessa. Harvoissa organisaatioissa tunnetaan tapoja hyödyntää ihmisten aitoja persoonia ja pohjimmaisia ajatuksia. Elämme niin kompleksisen maailman keskellä, että organisaatioiden on selviytyäkseen pystyttävä valjastamaan kaikkien potentiaali käyttöönsä.

Henkilökohtaisella tasolla mentorointiohjelma on ollut minulle merkityksellinen osaamiseni
kehittämisessä ja laajentamisessa. Ohjelman ansiosta pystyn toteuttamaan omia intohimojani sekä tarjoamaan apua minulle merkityksellisiin asioihin.

Erityisen merkittäviksi koen asiat jotka kumpuavat työparistani, ja se on kiinnostavaa. Yhdessä olemme enemmän, pystymme työparina toteuttamaan itseämme ja luomaan sellaista, mihin emme yksin pystyisi.

Olemme luoneet Merkitystyöpajan jonka avulla ihmiset pystyivät sekä kohtaamaan toisensa omasta itsenään että tuomaan esille asioita, joita he kokevat arvokkaiksi ja merkitykselliseksi. Tärkeintä on hahmottaa, milloin ja missä tilanteissa ihmisten kontrollia pitää hämärtää. Siten luomme yhteistä tilaa, joka auttaa konkreettisesti näkemään ja tuntemaan muiden ajatuksia valitusta teemasta.

Antti Uimonen osallistui mentorointiohjelmaan työparinaan tanssija ja koreografi Tero Hytönen.