Marjukka Laurola: Taide voi luoda selkeyttä

Tästä sisällöstä lisää SEMINAARISSA

Konsulttina minua kiehtoo tyhjän tilan potentiaali ja siihen kätkeytyvä luovuus. Konsultti-taiteilija työparina on ollut kiinnostavaa rakentaa tila, jossa turvallisen kehyksen sisällä on voinut liikkua ja tarkastella työskentelyssä esiin nousevia ilmiöitä: dynamiikkaa, valtaa, jännitteitä, luottamusta, voimavaroja, kompleksisuutta ja puhumattomuuteen kätkeytyvää.

Työssäni konsulttina olen havainnut, että työntekijät kaipaavat usein jotain syvempää ja merkityksellisempää tasoa johon voivat työn kautta ja ihmisinä liittyä. Tarvitaan sekä älyllisen että emotionaalisen tason virittämistä. Taide tuo kokemuksellisuuden tason luontevasti osaksi työskentelyä ja työyhteisöjen vuorovaikutusta. Työskentelyssämme myös kehollisuudella on ollut merkittävä rooli. Taiteen ja kehollisuuden kautta mielet on saatu viritettyä läsnä oleviksi ja jaettu ymmärrys sekä ongelmien uudelleenmäärittely on tullut mahdolliseksi.

Työparityöskentelyssä itseäni on haastanut suhtautuminen esiin nouseviin häiriöihin. Säröt ja häiriöt ovat tärkeitä, sillä niiden myötä tapahtuu kehittymistä ja uudistumista. Työparius on herättänyt pohtimaan, onko taiteilija automaattisesti prosessin häiriötä tuottava ja konsultti palauttava osapuoli?

On ollut kiintoisaa tutkia konsultin ja taiteilijan roolien asettautumista työpariuteen ja havainnoida ns. kolmannen tilan syntymistä. Merkittävä työskentelyn tuottama oivallus on ollut se, että yhä kompleksisemmassa maailmassa taide voikin paradoksaalisesti selkiyttää. Pysäyttää tähän hetkeen ja tarjota mahdollisuuden luoda vaihtoehtoisia todellisuuksia. Jatkaa siitä, mihin sanat eivät riitä.

Minulle konsultti-taiteilija työparityöskentelyn metafora on laitesukellus. Tutkimusmatka vieraaseen ja kiehtovaan maailmaan, jossa on valtavasti mahdollisuuksia ja ihmeteltävää. Sukellus on kuitenkin parempi tehdä parina ja hengityskaasun riittävyydestä eli asioiden merkityksellisyydestä on huolehdittava. Tässä taiteilijan ja konsultin yhdessä luomat raamit ovat elintärkeät.

Marjukka Laurola osallistui mentorointiohjelmaan työparinaan teatteri-ilmaisun ohjaaja Esa Kytösaho.