Prostt:ry:n strategiana on välittää taiteen soveltamisosaamista – tarvitaan rakenteita

Taiteellisia menetelmiä soveltavien kehittämispalveluitten tai soveltavan taiteen osaajien löytäminen ja palveluitten ostaminen on haasteellista. Miten varmistaa työn laatu? Mistä tietää, millainen taideperustainen kehittäminen sopisi juuri meille? Miten laadin sopimuksen? Mitä itse asiassa ostan, kun ostan taideperustaista kehittämistä tai taiteen soveltamista? Miten kerron työskentelystä asiakkaalle tai sidosryhmälle? Mitkä sen hyödyt ovat? Onko riskejä? Mitä maksaa ja mitä rahalla voi odottaa saavansa? Mistä palvelua voi ostaa?

Välitystoiminnan tarpeet ja mahdollisuudet

Yhdistyksen valtakunnallisena tehtävänä on soveltavan taiteen välittämisosaamisen kehittäminen. Välittäjätoiminto yhdistää soveltavan taiteen tarvitsijan ja tarjoajan toisiinsa. Taidealoilla on jo olemassa erilaisia välittäviä rakenteita kuten tuottajaverkostoja, ohjelmatoimistoja ja agentuureja. Yhdistyksemme pyrkii asiantuntijuudellaan tunnistamaan kentällä toteutuvia hyviä käytänteitä ja kehittämään niistä entistä tehokkaampia. Monista taideperustaisten menetelmien soveltamiskohteista välittäjärakenteet vielä puuttuvat. Asiakkaat eivät löydä tarvitsemaansa palvelua. Eivätkä ammattilaiset saa kontakteja asiakkaisiin. Tarvitaan hyvin toimivia käytäntöjä, joissa organisaatiot, yritysmaailma ja soveltava taide kohtaavat arjen tasolla.
Pro soveltavan taiteen tila on mukana luomassa kokonaiskuvaa välitystoimintaan liittyvistä odotuksista, tarpeista ja mahdollisuuksista. Teemme dialogista kehittämistyötä kentän toimijoiden kanssa. Haastamme jäsenistöä jakamaan kentällä toimivia käytänteitä sekä kartoittamaan ja kirkastamaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja hyvien käytäntöjen syntymiseksi ja jalkauttamiseksi. Pyrimme vuoden aikana osallistamaan sidosryhmiä ja osallistumaan foorumeihin, joissa aihetta lähestytään yhteiskehittelyn ja toiminnallisuuden kautta.

Asiantuntijapankki helpottamaan asiantuntijan löytymistä
Tänä vuonna 2017 perustetaan Pro soveltavan taiteen tila ry: n asiantuntijapankki. Se mahdollistaa jäsenistölle pääsyn esittelemään erityisosaamistaan taiteen eri osa-alueilta. Tilaaja ja yhteistyökumppanit saavat tilaisuuden kohdata soveltavan taiteen asiantuntijoita luotettavasti ja joustavasti. Asiantuntijapankin kautta yhdistys edistää ammattimaisuutta ja toiminnan hyvää laatua.