Esa Kytösaho: Parhaimmillaan taide on juuri oikeanlainen häiriö

Lisää tästä sisällöstä SEMINAARISSA

Minulle osaamiseni soveltaminen työelämän kehittämisen kontekstiin on jatkuva haaste. Parhaimmillaan taide on juuri oikeanlainen häiriö, joka mahdollistaa muutoksen työyhteisössä. Silti on tiedostettava, että taiteen aikaansaamat alut kypsyvät työyhteisössä hitaasti. Tämä vaatii tekijältä ammattitaitoa ja luottamusta siihen, että omat teot kantavat hedelmää vielä silloinkin kun prosessi on tekijän osalta päättynyt.

Työskentely työelämäkontekstissa on haastavaa, koska erilaisia peilautumispintoja on ainakin neljä. Ensinnäkin olen suhteessa asiakkaaseen: mitä he haluavat? Miten omat taitoni, tietoni ja kokemukseni voisivat olla heille hyödyksi? Toisena peilautumispintana on yhdessä työparina rakentamamme suhde asiakkaaseen. Silloin etsimme työparina vastauksia kysymyksiin siitä, miten haluamme yhdessä toimia suhteessa asiakkaan tarpeisiin, mikä on mahdollisuuksien rajoissa ja voisiko jotakin näennäisesti jopa mahdotonta yrittää. Kolmanneksi tulee suhde omaan tekemiseeni ja tämän sisältämät kysymykset: mitä tavoitteita asetan itselleni, miten haluan edetä niitä kohti, mikä tässä työskentelyssä on minulle tärkeää ja mikä vetää puoleensa. Mikä tässä on haasteellista ja missä asiassa minun tulisi pystyä kehittymään. Viimeisenä on eittämättä se tärkein peilipinta: millaista kolmatta tilaa haluamme työparina rakentaa välillemme?

Taiteilija-konsultti työparitoiminta on paradoksaalinen. Samalla kun minun tulee pitää kiinni omasta osaamisalueestani, tulee minun kuunnella työpariani ja muokata ajatteluani ja toimintaani suhteessa häneen. Tällöin pohdin, että millainen on se meille yhteinen maaperä. Mitä kylvämme ja millaista hedelmää haluamme työskentelystämme kasvavan?

Minulle taideperustainen työelämän kehittäminen on taiteen tekemistä hyvin haastavassa ympäristössä. Työelämän konteksti luo aivan uudenlaisen kehyksen taiteelle ja sen keinoille, muuttaa taiteen paradigmaa. Koen innostavana sen, että tässä työssä taide palautuu sen korkeakulttuurisesta tarkoituksesta takaisin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Toki nämä taideteot jäävät usein hyvin pienen yleisön nautittaviksi, mutta ne jäävät sinne tavalla, joka onnistuessaan voi antaa kokijoilleen jotakin äärimmäisen tärkeää; mahdollisuuden uudistuneeseen vuorovaikutukseen työtovereiden kanssa.

Esa Kytösaho osallistui mentorointiohjelmaan työparinaan työterveyspsykologi ja organisaatiokonsultti Marjukka Laurola.