Taide ja työelämän kehittäminen -seminaari 5.-6.10.2017 HKI, Teatterimuseo

Lataa Seminaarin ohjelma (pdf) Paikka: Teatterimuseo, Tallberginkatu 1 G, Helsinki

Seminaari kokoaa yhteen toimijoita, joita yhdistää kiinnostus taiteen ja työelämän kehittämisen väliseen vuorovaikutukseen. Torstaina kuullaan taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelmaan osallistuneita työpareja, jotka avaavat toteutuneita asiakastapauksiaan. Perjantaina keynote puhujat Nora Bateson ja Pirjo Ståhle kiinnittävät aiheen laajempaan kontekstiin: taide keinona ymmärtää kompleksisia kokonaisuuksia ja osana yhteiskunnallista murrosta.

Nopeat ja ennakoimattomat muutokset edellyttävät organisaatioilta yhä vahvempaa kehittymistä. Kun aikaisemmin työelämän kehittämisen keskiössä ovat olleet kysymykset mitä on ja miten, nyt kysymme yhä useammin mitä voisi olla?

Taiteen kieli ja muoto ylittävät arjen normien ja rutiinien synnyttämät rajat.  Taide tekee koettavaksi sen, mihin sanat ja kaaviot eivät yllä. Se tarjoaa kokijalle tilan, jossa logiikka ja järki tekevät tilaa luovuudelle ja ei-tietämisen tilasta voi kasvaa radikaalia uutta.

OHJELMA

Torstai 5.10.2017 – Työparina taiteilija ja konsultti

Prostt ja Metanoia Instituutti ovat yhteistyössä toteuttaneet taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelman.  Neljä työparia on toiminut organisaatioissa, joissa taide on toteutunut eri muodoissa ja merkityksissä osana työelämän kehittämistä.  

9:30   Avauspuheenvuorot: Krista Petäjäjärvi & Jukka-Pekka Heikkilä

10:00  Marjukka Laurola & Esa Kytösaho: Työparityöskentelyllä voimaa työyhteisöön organisaatiomuutoksen jälkeen. Case julkinen sektori

11:00   Antti Uimonen & Tero Hytönen: Taiteelliset menetelmät peliyrityksen arjessa: Uusia työ- & ajattelutapoja pelinkehityksen prosesseihin

12:00  Lounas (omakustanne)

13:00  Marita Raitaranta & Elina Aho: Fasilitoinnin ja kuvataiteen rajapinnassa – asiakastapauksena sairaalaympäristö

14:00  Heli Aramo-Immonen & Tarja Toikka: Asiakasymmärrystä uuden ja monimutkaisen äärellä -Case Moodmetric Oy – Omintakeisen älylaitekonseptin tuotteistamista monialaisesti ja kokemuksellisesti

15:00  Kahvitauko

15:30  Havaintoja taiteen ja työelämän välisen rajapinnan kehityksestä:
Keskustelemassa esittävien taiteiden lehtori, ArtsEqual hankkeen varajohtaja Kai Lehikoinen, näyttelijä ja yrittäjä Niina Nurminen,DI ja toimitusjohtaja Kimmo Huhtimo,  liikkeenjohdon konsultti Jukka-Pekka Heikkilä ja läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi.

16:15   Päivän lopetus

Perjantai 6.10.2017 – Taiteen potentiaali organisoitumisen murroksissa

9:30 Avaus

10:00 KEYNOTE NORA BATESON: Desire to change the way we live and make sense of our world needs art

12:00  Lounas (omakustanne)

13:15  KEYNOTE PIRJO STÅHLE: Taiteen merkitys yhteiskunnallisessa murroksessa

14:30  Iltapäiväkahvit

15:00 Päätöspuheenvuorot: Next steps?

PUHUJAT

Kuva_Nora_pieni
Nora Bateson

Nora Bateson (CAN/USA) on palkittu elokuvaohjaaja, kirjailija ja tutkija, jonka työ kysyy: kuinka voimme parhaiten havainnoida ympärillä vallitsevaa monimutkaisuutta ja kehittää vuorovaikutustamme maailman kanssa? Bateson on toiminut työssään aina yhdistämällä tieteellisen tutkimuksen taiteen ja kommunikaation keinoihin. Hän etsii uusia tapoja ymmärtää monimutkaisia kokonaisuuksia ja luoda mahdollisuuksia ennen näkemättömille tavoille toimia maailmassa.

Kuva_Pirjo_pieni.jpg
Pirjo Ståhle

Pirjo Ståhle on aineettoman pääoman ja innovaatiojohtamisen professori Aalto-yliopistossa, usein mainittu suomalaisen tietojohtamisen uranuurtajana. Hän on myös toiminut pitkään sillanrakentajana yritysten, akateemisen maailman ja yhteiskunnan instituutioiden välillä. Pirjo Ståhlella on useita kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä, mm. Suomen kulttuurirahastossa ja World Vision –kehitysyhteistyöjärjestössä. Taiteen ja tieteen yhdistäminen ja saattaminen yhteiseksi hyväksi on lähellä hänen sydäntään.

HINTA JA ILMOITTAUTUMISET

Vain torstai 20 € + ALV

Torstai + perjantai 210 € + ALV

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

SEURAA FACEBOOKISSA

Toteuttajat

Jukka-Pekka Heikkilä (psykologi, MSc ja organisaatiokonsultti FINOD) on toiminut organisaatioiden kehittämistyössä yli 20 vuoden ajan rakentaen yhteisölliselle ajattelulle ja dialogille edellytyksiä. Hän on innokkaasti soveltanut työssään systeemisiä toimintatapoja ja pyrkii hyödyntämään työelämän kehittämisessä taiteen mahdollisuuksia ylittää totunnaiset  kaavat. Jukka-Pekka toimii tällä hetkellä konsulttina Humap Consultation Oy:ssa ja konsultaationtyön kouluttajana Metanoia Instituutissa.

Krista Petäjäjärvi on teatteri-ilmaisun ohjaaja, performanssitaiteilija ja taiteilija-­kehittäjä, jonka intohimona on taide yhteiskunnallisena muutosvoimana. Krista on valmistunut Taideyliopistosta Taiteelliset interventiot työelämässä -täydennyskoulutuksesta ja tehnyt työtä taiteen kautta työelämän kehittämisen rajapinnassa. Tällä hetkellä hän toimii Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijana, tehtäväalueena taiteen välittäjärakenteet.

Satu Luukkonen on ohjelman koordinaattori ja koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Vuorovaikutustyö ja mahdollistaminen ovat Sadun kestoaiheita, joihin voi sukeltaa taiteen ja sen menetelmien kautta.

Taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelmaa tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelma ja seminaari on Pro Soveltavan taiteen tila ry:n ja Metanoia Instituutin yhteistyöprojekti. Yhteistyössä ovat mukana Teatterimuseo ja Humap Oy.

Lisätiedot:

Satu Luukkonen, koordinaattori

info (a) prostt.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin ohjelmassa.