Salla-Mari Koistinen: Taiteilijuus rakentuu monista taidoista

Salla-Mari Koistinen on muotoilija ja tutkija Lapin Yliopistossa (TaM). Hän ohjasi Prostt ry:n Rovaniemen Osaamiskiihdyttämön 2016-17.

“Olen saanut ohjata Rovaniemen Osaamiskiihdyttämöä tämän projektin ajan. Koulutukseltani olen muotoilija ja valmistunut taiteen maisteriksi Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelmasta Lapin yliopistosta. Teen töitä taiteen ja muotoilun parissa tutkijana ja fasilitaattorina. Osaamiskiihdyttämö-konseptin kehittäminen ja ohjaaminen yhdessä Krista Petäjäjärven, Hanna Korhosen ja Elsa Ervastin kanssa on tuonut uutta osaamista myös minulle.

Koen, että kiihdyttämössä on käsitelty monipuolisesti erilaisia näkökulmia liittyen soveltavan taiteen tekemiseen, mutta olen huomannut, että osallistujien moninaisten taustojen myötä keskustelu on usein laajentunut koskemaan luovia aloja yleisemminkin. Keskusteluissa pohdimme usein, kuka saa tehdä taidetta tai kuka voi kutsua itseään taiteilijaksi, kun kyse on soveltavasta taiteesta. Oman luovan osaamisen hyödyntäminen konteksteissa, joissa liikutaan taiteen, muotoilun, hyvinvoinnin ja  rajapinnoilla voi joutua pohtimaan tekijyyttään niin itselle kuin ulkopuolisille.

License to Art

Osaamiskiihdyttämöt rohkaisivat soveltavasta taiteesta kiinnostuneita tarttumaan ideoihinsa ja toteuttamaan niitä osana soveltavan taiteen kenttää. Toisaalta toimintamallit ja projektit ovat usein muiden kuin taidekentän sisällä toteutettavia ja projektien monimuotoisuus voi herättää kysymyksiä soveltavasta taiteesta ja soveltavan taiteen tekijöistä. Tunnistamalla yhteisiä lähtökohtia muiden soveltavan taiteen alueella toimivien kanssa taiteilijat määrittävät samalla myös sitä, millaista soveltava taide on.

Tapaamiskerroilla käytiin läpi erilaisia taustoja soveltavalle taiteelle sekä tarkasteltu soveltavaa taidetta niin taiteilijan kuin yhteistyökumppanin näkökulmasta. Tavoitteena Osaamiskiihdyttämöissä olikin tuoda kiihdyttämön osallistujien käyttöön työkaluja ja verkostoja, joiden avulla omalle osaamiselle alkaa rakentua paikka myös soveltavan taiteen alueella.

Paljon keskustelua Rovaniemen ryhmässä herätti se, kuka saa kutsua itseään taiteilijaksi. Rovaniemen kiihdyttämö kokosi yhteen muotoilijoita, taiteilijoita sekä kulttuuriprojektien parissa toimivia osaajia. Keskusteluissa käytiin läpi monia eri näkökulmia ja kiihdyttämökerroilla päivitetyt kuulumiset kentältä olivat tietenkin yhtä monipuoliset kuin olivat osallistujienkin työnkuvat.

Ammatti-identiteetti rakentuu eri tehtävistä ja monen tehtävänkuva muistuttaa taiteilijan työtä, vaikka tekijä ei itseään ole aiemmin taiteilijaksi kuvaillutkaan. Aikamme aihetta myllytettyämme, sovimme, että erilaisten projektien luova toimija voi halutessaan kutsua itseään taiteilijaksi, sillä soveltavan taiteen tekijällä on, kuten eräs osallistuja kuvaili: “License to Art”.

Mielestäni “License to Art”  kuvasi hyvin sitä, mikä oli yhtenä näkemyksenä Osaamiskiihdyttämöjen suunnittelun taustalla. Osallistujien keskinäinen kannustus, kollegiaalinen verkostoituminen sekä oman ydinosaamisen sekä lähestymistavan hahmottaminen toimivat ikään kuin henkisenä “ajokorttina”, jonka avulla osallistujat ovat toivottavasti saaneet rohkeutta lähteä ajamaan omatoimisemmin ja erilaisiin ympäristöihin.

Tekijyyden määrittämisen vaikeus osoittaa mielestäni vain sitä, kuinka monipuolinen soveltavan kentän taiteilijoiden työnkuva on, ja kuinka monista taidoista taiteilijuus rakentuu. Korostan tätä siksi, että toivon jokaisen löytävän oman tapansa toimia ja tehdä soveltavaa taidetta, ja jotta emme soveltavan taiteen määrittely-yrityksissä pistä liian tiukkoja raameja soveltavaan taiteeseen liittyvien moninaisten taitojen ympärille.”