Valitut taiteilija-konsultti työparit

Ohjelmassa aloitti neljä työparia

Pro Soveltavan taiteen tila ry:n ja Metanoia Instituutin yhteistyössä toteuttama ohjelma on konsulteille ja taiteilijoille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan toimia työparina työelämän kehittämisen parissa.  Ohjelma on vastaus työelämästä nouseviin tarpeisiin yhdistää taidetta soveltavia toimintamalleja pitkäjänteiseen dialogiseen organisaatioiden kehittämiseen.

Ohjelma käynnistyi avoimella työpajalla, jossa taiteilijoita ja työelämän kehittäjiä törmäytettiin toisiinsa. Sen jälkeen konsultit ja taiteilijat hakivat ohjelmaan työpareina, joilla oli jo ajatus asiakkaasta ja tulevasta yhteistyöstä.

Prostt ry:n ja Metanoian hallituksen edustajat valitsivat ohjelmaan mukaan sellaiset parit, joilla on heidän näkemyksensä mukaan parhaat edellytykset toimia parina myös mentorointiohjelman päätyttyä. Näistä neljästä työparista kaksi on toisilleen entuudestaan tuttuja ja kaksi käynnistävät aivan uutta yhteistyötä.

Työparit

Marjukka Laurola ja Esa Kytösaho: Marjukka on taustaltaan työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti (FINOD) sekä muusikko, ja kiinnostunut erityisesti mielikuvatyöskentelyn ja mindfulnessin soveltamisesta prosessikonsultaatiossa. Esa on teatteri-ilmaisun ohjaaja ja teatteriopettaja (MA), ja toimii teatterikentän lisäksi muiden taidemuotojen parissa ja yhteistyössä nuorisotyön ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Marjukka ja Esa ovat tutustuneet ohjelmassa, yhteisiä mielenkiinnon kohteita ovat mm. kehollisuus ja metaforien käyttö.

Tarja Toikka ja Heli Aramo-Immonen: Tarja on graafinen suunnittelija, ammatillinen opettaja ja kuvataitelija (TaM). Hän on opettanut korkea-asteen taide-ja design-kouluissa ja ammatillisissa täydennyskoulutuksissa 13 vuotta. Hänen tapojaan soveltaa taidetta ovat mm. piirtäminen, maalaaminen, nopea protoilu, visuaaliset metaforat, luonnokset ja pienoismallit. Heli (Dos, TkT) on teollisuustalouden yliopistonlehtori Örebron yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tarja ja Heli ovat työskennelleet yhdessä 10 vuotta ja molemmilla on myös pitkä liike-elämätausta.

Tero Hytönen ja Antti Uimonen:  Tero (MA ja BA) toimii sekä kuvataiteen että esittävän taiteen kentällä mm. koreografina, tanssijana ja kuvataiteilijana. Hän on erikoistunut taiteiden välisiin projekteihin ja uusia toimintatapoja avaavaan työskentelyyn. Antti on tuotantotalouden insinööri ja tulevaisuuden tutkija (MA). Hän on toiminut konsulttiyrittäjänä ACE Consulting -yrittäjäverkostossa vuodesta 2014. Tero ja Antti ovat tunteneet toisensa lähes 15 vuotta.

Marita Raitaranta ja Elina Aho: Maritalla on runsaasti kokemusta konsulttina, kehittäjänä ja fasilitaattorina. Hänen koulutustaustaansa kuuluu: KTM, palvelumuotoilu, muutosjohtaminen, strateginen johtaminen, kulttuurimanagerointi, PBL -koulutus, NLP Practitioner. Elina on koulutukseltaan KuM ja PsM ja taiteilija-kehittäjä. Hän työskentelee kuvataiteen, aikuispedagogiikan, yhteisötaiteen ja organisaatioiden taidelähtöisen kehittämisen parissa. Marita ja Elina eivät tunteneet entuudestaan ja haluavat rohkeasti lähteä tutkimaan yhteistyön mahdollisuuksia. Ensimmäisessä työpajassa nousi esiin helpotusta ja iloa siitä, että vihdoin on syntynyt foorumi jossa analysoida ja kehittää taiteilija-konsultti työparien yhteistyötä.