Mikä mentorointiohjelma?

Pro Soveltavan taiteen tila ry:n ja Metanoia Instituutin yhteistyössä toteuttama mentorointiohjelma pähkinässä

Ohjelma luotsaa neljää taiteilija-konsultti työparia tammikuusta lokakuuhun, kun parit pilotoivat uudenlaista yhteistyötä aidoissa asiakasorganisaatioissa. Työpari selvittää asiakkaan tarpeen ja suunnittelee sekä toteuttaa taiteen läsnäoloa ja menetelmiä sisältävän palvelun. Työparien yhteinen työote syntyy ja vahvistuu mentoroinnin ja vertaiskeskustelun kautta. Ohjelman päätteeksi työparit avaavat kokemuksiaan ja oivalluksiaan seminaarissa avaten ohjelman sisältöä ja saavutuksia kaikille taiteen ja työelämän kehittämisen välisestä vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Ohjelmaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Mentorit ja ohjelman perustajat

Jukka-Pekka Heikkilä (psykologi, MSc ja organisaatiokonsultti FINOD) on toiminut organisaatioiden kehittämistyössä yli 20 vuoden ajan rakentaen yhteisölliselle ajattelulle ja dialogille edellytyksiä. Hän on innokkaasti soveltanut työssään systeemisiä toimintatapoja ja pyrkii hyödyntämään työelämän kehittämisessä taiteen mahdollisuuksia ylittää totunnaiset kaavat. Jukka-Pekka toimii tällä hetkellä konsulttina Humap Consultation Oy:ssa ja konsultaationtyön kouluttajana Metanoia Instituutissa.

Krista Petäjäjärvi on teatteri-ilmaisun ohjaaja, performanssitaiteilija ja taiteilija-­kehittäjä, jonka intohimona on taide yhteiskunnallisena muutosvoimana. Krista on valmistunut Taideyliopistosta Taiteelliset interventiot työelämässä -täydennyskoulutuksesta ja tehnyt työtä taiteen kautta työelämän kehittämisen rajapinnassa. Tällä hetkellä hän toimii Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijana, tehtäväalueena taiteen välittäjärakenteet.

Koordinointi

Ohjelman projektikoordinaattorina toimii Satu Luukkonen, koulutukseltaan hänkin teatteri-ilmaisun ohjaaja. Sadun erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat luovuus ja taiteellisten menetelmien soveltaminen uusissa ympäristöissä.