Soveltavan taiteen tulevaisuus – tapahtuma kokosi yhteen kentän tekijät

Tapahtumamme 21.-22.1.2016 kokosi yhteen soveltavan taiteen tekijät ja tapahtuman suosio yllätti meidät järjestäjät! 170 soveltavan taiteen ammattilaista kerääntyi Metropolian tiloihin Arabianrantaan. Tuntui, että tarve keskustelulle ja osaamisen jakamiselle sekä soveltavan taiteen projektien näkyvyydylle on suuri!

Ensimmäisenä päivänä käytiin keskusteluja uusimmista soveltavan taiteen projekteista ja hankkeista sekä keskusteltiin kentän tarpeista. Toisena päivänä osaamisen jakamisen työpajat osallistivat 80 tekjiää ideoimaan ja työskentelemään yhdessä soveltavan taiteen menetelmien parissa.

Perjantain aamupäivällä esityksissä käytiin läpi kiinnostavia soveltavan taiteen casejä maailmalta sekä Suomesta. Prosttin hallituksen esittelemät case-esimerkit avasivat kansainvälisiä yhteyksiä soveltavan taiteen kentälle. Oli innostavaa kuulla, että taiteen soveltamista on tehty jossain jo vähän isommin.  Esimerkkejä oli mm. Lontoosta Cardboard Citizensiltä, sekä Ranskasta ja Saksasta.

Anu Laukkanen kertoi juuri startanneesta Artsequal -hankkeesta. “Siinä selvitetään, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä hyvinvointia sekä tuottaa yhteiskuntaan osallistuvaa ja luovaa kansalaisuutta. Tutkimuksessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi. Tavoitteena on esittää suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi.” Prostt toimii hankkeen vuorovaikutuskumppanina ja oli hienoa, että Artsequal avasi hankkeen tavoitteet tapahtuman osallistujille.  Hanke vie eteenpäin kaikkien meidän yhteisiä tavoitteita taiteen voimasta läpäistä yhteiskunnan rakenteita.

Satu-Mari Jansson esitteli väitöstään taidemenetelmien soveltamisesta työelämään. Tutkimuksen Teatteri ja draama työn oppimismuotoina – loppupäätelmät kiteyttävät hyvin sen, että työelämässä tarvitaan elämyksellisiä ja toiminnallisia oppimismuotoja ja eri taidemuodoilla on erilaisia vahvuuksia. Tärkeä pointti oli, että jokaisella taiteilijalla on omanlaisensa suhde materiaaliinsa ja tämäkin tulisi tehdä näkyväksi jollain tavalla.

VANKILATEATTERI herätti keskustelua siitä, miltä tuntuu tulla laitoksen ulkopuolelta tekemään teatteria suljettuihin tiloihin. Vankilateatterista olivat keskustelemassa näyttelijä Jussi Lehtonen, teatteripedagogi Annukka Valo sekä kirjailija Juha Lavonen. Keskustelu avasi suhdetta ohjaajan ja vankien välillä, sekä sitä, miten voi mennä ulkoa sisään yhteisöön tekemään taidetta ja mistä lähtökohdista sitä voidaan tehdä. Yllättävää oli, kuinka normaalina teatterin tekemistä jo pidettiin vankiloissa, ja että niin monia vankilateatteriprojekteja on jo tehty!

KOULUTUSKESKUSTELUA johti Sussa Lavonen ja kiteytti keskustelun seuraavasti:
Soveltavan taiteen kenttä tarvitsee koulutusta! Liisa-Maria Lilja-Viherlampi avasi ajatuksia aloitettelevan soveltavan taiteen Yamk koulutuksen saralta. Haku on nyt keväällä yhteishaussa. Todettiin yhteisesti, jotta nimenomaan Ylempi Amk tutkinto on hyvä, jotta tekijät ovat pystyneet luomaan työelämän kautta ymmärryksen oman substanssiosaamisensa välineellä. Tällöin taiteen soveltaminen on moniammatillisesti ymmärrettävissä konkreettisesti.  Yleisö osallistui keskusteluun ja Sirke Pekkilä Taideyliopistosta kertoi heidän olevansa tietoisia kentän tarpeista ja kuulevan Avoimessa kampuksessa suunnitellessaan mm. erikoistumisopintoja asiantuntijaelintä, johon Prosttista kuuluu mm. Helena Ryti.  Lehtori Riku Saastamoinen teatterikorkeakoulun Taideyliopistossa on juuri nimetty kehittämään pedagogiikan laitosta. Hänellä on pitkä tausta ja ymmärrys soveltavista menetelmistä. Keskustelun vetäjänä avasin dramaturgian koulutusta soveltavasta näkökulmasta. Usein dramaturgia toimii hyvänä oppiaineena sitomaan monitaiteisia lankoja ja käytänteitä yhteen. Totesimme yhteisesti myös sen, jotta teatteripuolella pitäisi olla jollakin visio, mitä tarjota ja missä. Elina Härkönen avasi kuvataidepuolen soveltavaa tutkintoa Yamkia Lapin yliopistossa. Jo alueellisestikin koulutus on merkittävä ja kansainvälistä suosiota saavuttanut.
 _MG_3692 _MG_3703 _MG_3718 _MG_3764(1)
TAITEEN HYVINVOINTIVAIKUTUKSET ovat ajankohtainen keskustelu kentällä. Eri hankkeiden kesken tiedon jakaminen ja vuorovaikutus on tärkeää. Arttu Haapalainen (Taike) kokosi keskustelun teemoja yhteen.
Hyvinvoinnin välitystoimiston osuudessa osallistujat olivat pääosin sitä mieltä, että asiakaslähtöinen palvelumuotoilu on hyvä lähestymistapa soveltavan taiteen tuotekehitykseen. Soveltavan taiteen kentällä todettiin myös olevan paljon ansaintamahdollisuuksia taiteilijoille.  Taiteen ja hyvinvoinnin alalla on potentiaalia kasvaa paljon nykyistä suuremmaksi ja vakiintuneemmaksi alaksi.

MiMi/Space-hankkeen osuudessa kävi ilmi, että  sote-/ hyvinvointialan järjestöt ja yhdistykset ovat taiteelle iso mahdollisuus. Taiteilijan kannattaa lähestyä järjestöä sen tarpeita kuunnellen. Sote-alan toimijoiden kanssa korostuu argumentoinnin, arvioinnin ja mittaamisen merkitys. ”Kovat argumentit”, kuten ”Taide säästää, koska asiakkaat tarvivat nyt vähemmän sote-palveluita” toimivat, jos ne voi näyttää toteen.

Taiken osuudessa pohdittiin, miten taiteen ja sote-alan yhteistyö tulisi jatkossa organisoida: Miten siitä saataisiin pysyvämpää ja pidempikestoista? Miten päästäisiin ikuisesta hankehausta eroon? Miten taide saataisiin osaksi soten perusrahoitusta =  yhdeksi niistä elementeistä, joilla sote-alan toimija luo mielekästä elämää ihmisille päivittäin? Tänä keväänä julkistettavassa hallituksen  kulttuurin kärkihankkeessa, prosenttitaiteen laajenemisessa sote-alan käyttömenoihin, tullaan pilotoimaan uusia rahoitusmalleja ja –rakenteita juuri tähän.

Taiteilija-konsulttityöparin työskentelyä prosessoivat Krista Petäjäjärvi ja Juha-Pekka Heikkilä.

_MG_3835(1)_MG_3842_MG_384812491970_10153842018553416_5446761489446170409_o

 

Keskustelujen väleissä Aakusti Oksanen Djembepajasta rummutteli energisoivasti ja illalla taideminglaus BIGLOVE@ARTS yhdessä Business Gallery Oy:n kanssa kokosi yhteen ihmiset ja päivän teemat!

 

_MG_3795WP_20160122_17_23_43_ProWP_20160122_17_23_31_ProWP_20160122_17_43_13_Pro

 

Lauantaina työpajoissa ideoitiin, kehitettiin omaa tekemistä kuvataiteen, teatterin, musiikin ja tanssin keinoin. Työpajoja pitivät soveltavan taiteen ammattilaiset. Lisäksi omien palveluiden kehittämiseen oli sparrausklinikka, jossa hyödynnettiin ryhmä-älyä!

WP_20160123_12_55_36_ProWP_20160123_11_41_08_ProWP_20160123_10_56_11_ProWP_20160123_13_09_27_Pro

Kuvat: Riikka Kampara