Yhdistys

Mikä on Pro Soveltavan taiteen tila ry?

Syksyllä 2013 perustetun yhdistyksen jäseniä (111 kpl 10/2015) yhdistää tavoite soveltavan taiteen platformin, tai sitä vastaavan tahon perustamisesta.  Tämän virtuaalisen ja fyysisen tilan tavoitteena on vahvistaa soveltavien taiteilijoiden toimintaedellytyksiä ja sitä kautta taiteen mahdollisuuksia lävistää yhteiskuntaa. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä kaikki alustava työ, jotta tällaisen rakenteen muodostuminen olisi mahdollista.

Yhdistys perustamista edelsi teatteri-ilmaisun ohjaajien keskuudessa nouseva tarve kollegiaaliselle verkostolle ja soveltavan taiteen aseman vahivistamiselle. . Keväällä 2013 luotiin kysely siitä, mihin tarpeeseen soveltavan taiteen platformi vastaa. Vilkas keskustelu, työpajat ja verkkokyselyn tulokset synnyttivät  Pro Soveltavan taiteen tila ry:n. Työpajojen ja verkkokyselyn tuloksiin voit tutustua täällä.

info@prostt.fi