Taiteilija-konsultti työparien mentorointiohjelma (2016-2017)

Projekti on päättynyt vuonna 2017 ja keskustelu aiheesta jatkuu Taide osana organisaatioita -verkostossa

————–

Ohjelma luotsaa neljää taiteilija-konsultti työparia tammikuusta lokakuuhun, kun parit pilotoivat uudenlaista yhteistyötä aidoissa asiakasorganisaatioissa. Työpari selvittää asiakkaan tarpeen ja suunnittelee sekä toteuttaa taiteen läsnäoloa ja menetelmiä sisältävän palvelun. Työparien yhteinen työote syntyy ja vahvistuu mentoroinnin ja vertaiskeskustelun kautta. Ohjelman päätteeksi työparit avaavat kokemuksiaan ja oivalluksiaan seminaarissa avaten ohjelman sisältöä ja saavutuksia kaikille taiteen ja työelämän kehittämisen välisestä vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Ohjelmaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Prostt ry ja Metanoia Instituutti järjestivät yhteistyönä kaksipäiväisen Taide ja Työelämän kehittäminen -seminaarin, jonka ensimmäinen päivä sisälsi kaikkien neljän työparin avaukset omasta toteutuksestaan.

LUE LISÄÄ:

Insinööri ja tulevaisuuden tutkija Antti Uimonen: olen erityisen innostunut taidemenetelmien kyvystä hämärtää ihmisten liiallista kontrollia työtään kohtaan. Ihmiset ovat liian pidättyväisiä oman arvokkaan itsensä esille tuomisessa… Lue lisää

Työterveyspsykologi ja konsultti Marjukka Laurola: Konsulttina minua kiehtoo tyhjän tilan potentiaali ja siihen kätkeytyvä luovuus. Konsultti-taiteilija työparina on ollut kiinnostavaa rakentaa tila, jossa turvallisen kehyksen sisällä on voinut liikkua… Lue lisää

Teollisuustalouden lehtori ja konsultti Heli Aramo-Immonen: Muuttuviin asiakastarpeisiin vastaavat ja yhä uusiutuviin palvelupolkuihin mukautuvat yritykset, joiden organisaatioilla on kyky oppia. On tapana puhua nimenomaan organisaation oppimisesta… Lue lisää

Opettaja ja kuvataiteilija Tarja Toikka: Taideinterventioita voi kuitenkin käyttää myös syvälliseen ja vakavaan työskentelyyn erityisesti kokemusperäisen ja emotionaalisen tiedon käsittelyyn… Lue lisää

Koreografi ja tanssija Tero Hytönen: Haluan pystyä luomaan turvallisen ja avoimen tilan, jossa me molemmat voidaan hypätä tähän painottumuuteen ja ihmettelyyn…. Lue lisää

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Esa Kytösaho: Parhaimmillaan taide on juuri oikeanlainen häiriö, joka mahdollistaa muutoksen työyhteisössä.. Lue lisää

Mentorointiohjelmaan valittu neljä taiteilija-konsultti työparia… Lue lisää

Taiteilija konsultti työparien mentorointiohjelma on käynnistynytLue lisää