Dialoginen blogi

Hyvä blogikirjoittaja / blogin lukija, kiitos kun olet mukana herättämässä keskustelua!

Blogin tarkoituksena on herättää keskustelua eri alojen taiteen tekijöiden kesken ja tuoda näkökulmia siihen, missä ja miten taiteen soveltamista tapahtuu. Jokainen blogikirjoittaja ehdottaa omassa tekstissään tulevia kirjoittajia. Toivotaan rohkeita avauksia ja villejä heittoja! Mistä sinä haluaisit kirjoittaa?

Ehdota omaa kirjoitustasi meille!

Laita viestiä: info@prostt.fi

cof

Oman työn arvostus ja vertaistuki – Tampereen Osaamiskiihdyttämön dialogi

Tampereen Osaamiskiihdyttämöön osallistuvat kirjoittivat mietteitään kuluneen puolen vuoden ajalta. Teksti vie lukijan syvemmälle osallistujien ajatusten ja toiminnan ytimeen, soveltavan taiteen tilanteeseen ja kuinka merkittävää aihe sekä siitä puhuminen on. Mervi Lepistö, Yrittäjä, Less Stress Trainer ja Terveystaiteilija: Osallistuin Tampereen Osaamiskiihdyttämöön  - Mitä tässä tapahtui? Mitä tapahtuu tämän jälkeen? Arvostan suuresti ryhmää, jossa olen saanut olla mukana viime syksystä lähtien. Vaikka henkilökohtaisesti ehdin mukaan vasta toiseen tapaamiseen, pääsin ryhmäytymään erittäin hyvin. Minut otettiin vastaan sellaisena kuin olen ja yhdeksi arvostetuksi jäseneksi oikeiden taiteilijoiden joukkoon. Henkilökohtaisesti en koe olevani niinkään taiteilija, mutta osana taiteilijaverkostoa voin päästää irti oman luovuuteni ilman suurempaa kontrollia ja innovoida ...
Lue Lisää
AOsaamiskiihdyttämö (2)

Kuulumisia Osaamiskiihdyttämöstä 2017-2018

Toinen Osaamiskiihdyttämö on loppusuoralla. 36 osallistujaa kolmessa eri kaupungissa ovat muodostaneet yhtenäiset, moniammatilliset vertaisryhmät ohjaajan kanssa. Tähän mennessä he ovat tavanneet viidessä työpajassa sekä yhdellä vertaistapaamiskerralla. Jäljellä on enää yksi työpaja 17.3. jonka jälkeen osallistujat ovat tietoisempia soveltavan taiteen mahdolllisuuksista ja rohkeampia hyödyntämään sitä omalla alallaan. Työpajat ovat sisältäneet aihealueita mm. soveltavan taiteen osa-alueista, sen markkinoinnista ja tekijänoikeuksista. Erittäin tärkeiden teoria osuuksien lisäksi lähes yhtä merkittävä osa tapaamisia on ollut ryhmien omat keskustelut aiheista. Samanhenkisten ihmisten ja samoja kamppailuita käyvien vertaistuki on tärkeää ja keskustelut avaavat monia uusia kulmia teoriapohjan lisäksi. Tähän asti hyödyllisintä työpajoissa on yhden osallistujan mukaan ollut ...
Lue Lisää
Webinaari Pekka

Miten taiteilijat voivat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden maaseutuja?

Maaseudun Sivistysliitto hakee yhdessä Pro soveltavan taiteen tila ry:n kanssa käytännön ratkaisuja kysymykseen: miten taiteilijat voivat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden maaseutuja? Pro Soveltavan taiteen tila ry on solminut yhteistyösopimuksen Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa osana Soveltavan taiteen osaamiskiihdyttämöä (www.prostt.fi/osaamiskiihdyttamo-2017-2018/). Yhteistyön tarkoituksena on ideoida ja kehittää taide- ja kulttuuripalveluita, joita voidaan hyödyntää maaseutujen kehittämisessä. Osaamiskiihdyttämön osallistujat saavat luoda ratkaisuehdotuksia MSL:n esittämiin kehityskohteisiin. MSL:n edustajat sparraavat taiteilijoita heidän aihioissaan tarvittaessa Osaamiskiihdyttämön aikana. Yhteistyö päättyy maaliskuun lopussa, jonka jälkeen osallistujat ja MSL jatkavat ideoiden toteutuksia niin halutessaan. Osaamiskiihdyttämöt järjestetään Helsingissä, Oulussa ja Tampereella, ja osallistujia löytyy ympäri Suomen, joten yhteistyön vaikutukset ovat valtakunnalliset. Eri ...
Lue Lisää
Pirjo Ståhle

Pirjo Ståhle: Taiteen merkitys yhteiskunnallisessa murroksessa

Professori Pirjo Ståhle puhuu Taide ja työelämän kehittäminen - seminaarissa Taide ulottuu alueille, joille rationaalinen mielemme ei kanna, ja joille meillä ei ole sanoja. Nämä tuntemattomat, uudet alueet ovat juuri niitä, jotka organisaatioiden on uudistuakseen valloitettava. Kaikki kehitys edellyttää astumista tuntemattomaan – ja mitä suurempi muutoshaaste, sitä heikommin vanhat tutut välineet toimivat. Taide auttaa rakentamaan siltoja tunnetusta nykyisyydestä haluttuun tulevaisuuteen: vahvistaa organisaation luovuutta, toimintakykyä ja sitoutumista kehittämistyöhön.   Ståhle pohtii luennossaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ja mikä merkitys sillä olisi organisaatioille ja koko yhteiskunnalle. Pirjo Ståhle on aineettoman pääoman ja innovaatiojohtamisen professori Aalto-yliopistossa, usein mainittu suomalaisen tietojohtamisen uranuurtajana. Hän on myös toiminut pitkään sillanrakentajana ...
Lue Lisää
Nora Bateson

Desire to change the way we live and make sense of our world needs art

Nora Bateson (CAN/USA) puhuu Taide ja työelämän kehittäminen - seminaarissa: World is a desire to find new ways to think, to see, to change the way we live, and learn and make sense of our world. For me, this means art. My work has always had a foot in theory, a foot in science, a foot in communication and foot in art. Art is a way to engage epistemological shift, and to experience understandings in ways that are indirect, multi contextual, and multi textured. It takes complexity to perceive complexity. It takes many voices, many forms of expression, many ways ...
Lue Lisää
Loading...