Dialoginen blogi

Hyvä blogikirjoittaja / blogin lukija, kiitos kun olet mukana herättämässä keskustelua!

Blogin tarkoituksena on herättää keskustelua eri alojen taiteen tekijöiden kesken ja tuoda näkökulmia siihen, missä ja miten taiteen soveltamista tapahtuu. Jokainen blogikirjoittaja ehdottaa omassa tekstissään tulevia kirjoittajia. Toivotaan rohkeita avauksia ja villejä heittoja! Mistä sinä haluaisit kirjoittaa?

Ehdota omaa kirjoitustasi meille!

Laita viestiä: info@prostt.fi

Meidän pitää voida kohdata toisemme ennen kuin voimme kohdata yleisön


Piste kollektiivin Sipola 11 tilasa Rovaniemellä nähtiin Valoa & Pimeää -esitys osana soveltavan taiteen kotoutumiseen tähtäävää taidetyöpajatoimintaa. Kuva: Mette Ylikorva. Lapissa toteutui vuosina 2015-2018 hanke, jossa tuettiin nuorten kaksisuuntaista kotoutumista Suomessa. Hankkeessa järjestettiin taidetyöpajatoimintaa. Ninni Korkalo kertoo tässä tekstissään yhdestä hankkeen työpajasta. Maahanmuuttajien kototutuminen Suomeen ja kantasuomalaisten kasvaminen kulttuurisesti moninaiseen yhteiskuntaan on yksi taidetoiminnan keskeisistä soveltamiskohteista. Joulukuun alussa 3.12. Piste Kollektiivin taidetila Sipola 11 Rovaniemellä nähtiin Taidevaihde -hankkeen Valoa & Pimeää -soveltavan teatterin työpajasarjan päättävä katselmus. Tanssia, ääntä ja valoa kuin pimeyttäkin sisältänyt esitys toi katsojalle käsinkosketeltavaksi esiintyvän ryhmän hyvän yhteisöllisen hengen. Työpaja sarjaan osallistui kymmenen Pöykkölän maahanmuuttajakoulun aikuisopiskelijaa. Haastattelin ...
Read More

Osaamiskiihdyttämön toisen kauden koonti

Pro Soveltavan taiteen tila ry:n järjestämästä Osaamiskiihdyttämö 2017-2018 -projektista kerättiin palautetta osallistuneita kyselyllä. Linkki kyselyyn lähetettiin osallistuneille sähköpostitse. Vastausaika oli avoinna 19.-27.3.2018. Osaamiskiihdyttämö 2017-2018-projektiin osallistui 36 henkilöä, joista kyselyyn vastasi 23, eli 63,9 % osallistuneista. Vastauksia tuli tasaisesti kaikista kolmesta kaupungista (Oulu, Helsinki, Tampere), joissa projekti tänä vuonna järjestettiin. Osallistujilta kysyttiin avoimella kentällä ammattinimikettä, koulutustaustaa ja taiteenalaa. Kolme (13 %) vastasi taustakseen kuvataiteilijan, joista kaksi oli maininnut kuvataiteilijan AMK-tutkinnon. Neljä (17,4 %) vastasi ammattinimikkeekseen taiteilijan, joista yksi oli tarkentanut alakseen taidekasvatuksen ja yksi valokuvataiteen. Vastaajista kolme (13 %) kertoi olevansa teatteri-ilmaisun ohjaajia. Vastaajista kaksi (8,7 %) olivat ensisijaisesti musiikin alalla ...
Read More

Oman työn arvostus ja vertaistuki – Tampereen Osaamiskiihdyttämön dialogi

Tampereen Osaamiskiihdyttämöön osallistuvat kirjoittivat mietteitään kuluneen puolen vuoden ajalta. Teksti vie lukijan syvemmälle osallistujien ajatusten ja toiminnan ytimeen, soveltavan taiteen tilanteeseen ja kuinka merkittävää aihe sekä siitä puhuminen on. Mervi Lepistö, Yrittäjä, Less Stress Trainer ja Terveystaiteilija: Osallistuin Tampereen Osaamiskiihdyttämöön  - Mitä tässä tapahtui? Mitä tapahtuu tämän jälkeen? Arvostan suuresti ryhmää, jossa olen saanut olla mukana viime syksystä lähtien. Vaikka henkilökohtaisesti ehdin mukaan vasta toiseen tapaamiseen, pääsin ryhmäytymään erittäin hyvin. Minut otettiin vastaan sellaisena kuin olen ja yhdeksi arvostetuksi jäseneksi oikeiden taiteilijoiden joukkoon. Henkilökohtaisesti en koe olevani niinkään taiteilija, mutta osana taiteilijaverkostoa voin päästää irti oman luovuuteni ilman suurempaa kontrollia ja innovoida ...
Read More

Kuulumisia Osaamiskiihdyttämöstä 2017-2018

Toinen Osaamiskiihdyttämö on loppusuoralla. 36 osallistujaa kolmessa eri kaupungissa ovat muodostaneet yhtenäiset, moniammatilliset vertaisryhmät ohjaajan kanssa. Tähän mennessä he ovat tavanneet viidessä työpajassa sekä yhdellä vertaistapaamiskerralla. Jäljellä on enää yksi työpaja 17.3. jonka jälkeen osallistujat ovat tietoisempia soveltavan taiteen mahdolllisuuksista ja rohkeampia hyödyntämään sitä omalla alallaan. Työpajat ovat sisältäneet aihealueita mm. soveltavan taiteen osa-alueista, sen markkinoinnista ja tekijänoikeuksista. Erittäin tärkeiden teoria osuuksien lisäksi lähes yhtä merkittävä osa tapaamisia on ollut ryhmien omat keskustelut aiheista. Samanhenkisten ihmisten ja samoja kamppailuita käyvien vertaistuki on tärkeää ja keskustelut avaavat monia uusia kulmia teoriapohjan lisäksi. Tähän asti hyödyllisintä työpajoissa on yhden osallistujan mukaan ollut ...
Read More

Miten taiteilijat voivat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden maaseutuja?

Maaseudun Sivistysliitto hakee yhdessä Pro soveltavan taiteen tila ry:n kanssa käytännön ratkaisuja kysymykseen: miten taiteilijat voivat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden maaseutuja? Pro Soveltavan taiteen tila ry on solminut yhteistyösopimuksen Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa osana Soveltavan taiteen osaamiskiihdyttämöä (www.prostt.fi/osaamiskiihdyttamo-2017-2018/). Yhteistyön tarkoituksena on ideoida ja kehittää taide- ja kulttuuripalveluita, joita voidaan hyödyntää maaseutujen kehittämisessä. Osaamiskiihdyttämön osallistujat saavat luoda ratkaisuehdotuksia MSL:n esittämiin kehityskohteisiin. MSL:n edustajat sparraavat taiteilijoita heidän aihioissaan tarvittaessa Osaamiskiihdyttämön aikana. Yhteistyö päättyy maaliskuun lopussa, jonka jälkeen osallistujat ja MSL jatkavat ideoiden toteutuksia niin halutessaan. Osaamiskiihdyttämöt järjestetään Helsingissä, Oulussa ja Tampereella, ja osallistujia löytyy ympäri Suomen, joten yhteistyön vaikutukset ovat valtakunnalliset. Eri ...
Read More