Dialoginen blogi

Hyvä blogikirjoittaja / blogin lukija, kiitos kun olet mukana herättämässä keskustelua!

Blogin tarkoituksena on herättää keskustelua eri alojen taiteen tekijöiden kesken ja tuoda näkökulmia siihen, missä ja miten taiteen soveltamista tapahtuu. Jokainen blogikirjoittaja ehdottaa omassa tekstissään tulevia kirjoittajia. Toivotaan rohkeita avauksia ja villejä heittoja! Mistä sinä haluaisit kirjoittaa?

Ehdota omaa kirjoitustasi meille!

Laita viestiä: info@prostt.fi

Pirjo Ståhle

Pirjo Ståhle: Taiteen merkitys yhteiskunnallisessa murroksessa

Professori Pirjo Ståhle puhuu Taide ja työelämän kehittäminen - seminaarissa Taide ulottuu alueille, joille rationaalinen mielemme ei kanna, ja joille meillä ei ole sanoja. Nämä tuntemattomat, uudet alueet ovat juuri niitä, jotka organisaatioiden on uudistuakseen valloitettava. Kaikki kehitys edellyttää astumista tuntemattomaan – ja mitä suurempi muutoshaaste, sitä heikommin vanhat tutut välineet toimivat. Taide auttaa rakentamaan siltoja tunnetusta nykyisyydestä haluttuun tulevaisuuteen: vahvistaa organisaation luovuutta, toimintakykyä ja sitoutumista kehittämistyöhön.   Ståhle pohtii luennossaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ja mikä merkitys sillä olisi organisaatioille ja koko yhteiskunnalle. Pirjo Ståhle on aineettoman pääoman ja innovaatiojohtamisen professori Aalto-yliopistossa, usein mainittu suomalaisen tietojohtamisen uranuurtajana. Hän on myös toiminut pitkään sillanrakentajana ...
Lue Lisää
Nora Bateson

Desire to change the way we live and make sense of our world needs art

Nora Bateson (CAN/USA) puhuu Taide ja työelämän kehittäminen - seminaarissa: World is a desire to find new ways to think, to see, to change the way we live, and learn and make sense of our world. For me, this means art. My work has always had a foot in theory, a foot in science, a foot in communication and foot in art. Art is a way to engage epistemological shift, and to experience understandings in ways that are indirect, multi contextual, and multi textured. It takes complexity to perceive complexity. It takes many voices, many forms of expression, many ways ...
Lue Lisää

Antti Uimonen: Taide on mahdollisuus hämärtää liiallista kontrollia

Lisää tästä sisällöstä SEMINAARISSA Konsultatiivisella tasolla olen erityisen innostunut taidemenetelmien kyvystä hämärtää ihmisten liiallista kontrollia työtään kohtaan. Ihmiset ovat liian pidättyväisiä oman arvokkaan itsensä esille tuomisessa. Harvoissa organisaatioissa tunnetaan tapoja hyödyntää ihmisten aitoja persoonia ja pohjimmaisia ajatuksia. Elämme niin kompleksisen maailman keskellä, että organisaatioiden on selviytyäkseen pystyttävä valjastamaan kaikkien potentiaali käyttöönsä. Henkilökohtaisella tasolla mentorointiohjelma on ollut minulle merkityksellinen osaamiseni kehittämisessä ja laajentamisessa. Ohjelman ansiosta pystyn toteuttamaan omia intohimojani sekä tarjoamaan apua minulle merkityksellisiin asioihin. Erityisen merkittäviksi koen asiat jotka kumpuavat työparistani, ja se on kiinnostavaa. Yhdessä olemme enemmän, pystymme työparina toteuttamaan itseämme ja luomaan sellaista, mihin emme yksin pystyisi. Olemme ...
Lue Lisää
Marjukka Laurola

Marjukka Laurola: Taide voi luoda selkeyttä

Tästä sisällöstä lisää SEMINAARISSA Konsulttina minua kiehtoo tyhjän tilan potentiaali ja siihen kätkeytyvä luovuus. Konsultti-taiteilija työparina on ollut kiinnostavaa rakentaa tila, jossa turvallisen kehyksen sisällä on voinut liikkua ja tarkastella työskentelyssä esiin nousevia ilmiöitä: dynamiikkaa, valtaa, jännitteitä, luottamusta, voimavaroja, kompleksisuutta ja puhumattomuuteen kätkeytyvää. Työssäni konsulttina olen havainnut, että työntekijät kaipaavat usein jotain syvempää ja merkityksellisempää tasoa johon voivat työn kautta ja ihmisinä liittyä. Tarvitaan sekä älyllisen että emotionaalisen tason virittämistä. Taide tuo kokemuksellisuuden tason luontevasti osaksi työskentelyä ja työyhteisöjen vuorovaikutusta. Työskentelyssämme myös kehollisuudella on ollut merkittävä rooli. Taiteen ja kehollisuuden kautta mielet on saatu viritettyä läsnä oleviksi ja jaettu ymmärrys ...
Lue Lisää
Tiiserikuva_Heli

Heli Aramo-Immonen: Taidelähtöinen kehittäminen uudistaa organisaatioita

Lisää tästä sisällöstä SEMINAARISSA Nopeasti muuttuvassa maailmassa liiketoiminnan kilpailutekijäksi on muodostunut yritysten nopea kyky reagoida muutokseen. Muuttuviin asiakastarpeisiin vastaavat ja yhä uusiutuviin palvelupolkuihin mukautuvat yritykset, joiden organisaatioilla on kyky oppia. On tapana puhua nimenomaan organisaation oppimisesta, vaikka yksilöt tietysti toimivat organisaatiossa. Yksilön oppimisen lisäksi, organisaation oppiessa yrityksen toimintatavat, työ- tai asiakasprosessit, ilmapiiri jne. muuttuvat pysyvästi. Kysymys on siis siitä, että muutoksesta jää organisaatioon jonkinlainen muistijälki, yhteinen kollektiivinen kokemus, työilmapiirin muutos, yhteistyön lujittuminen tms. Organisaation oppimisen prosessin voi jakaa neljään eri vaiheeseen. Ensimmäinen on sosialisaatio. organisaatiossa tulee olla riittävästi mahdollisuuksia ihmisten väliseen kanssakäymiseen työn lomassa tai sen aikana. Tällaisia epävirallisia ja ...
Lue Lisää
Loading...