Kuulumisia Osaamiskiihdyttämöstä 2017-2018

Toinen Osaamiskiihdyttämö on loppusuoralla. 36 osallistujaa kolmessa eri kaupungissa ovat muodostaneet yhtenäiset, moniammatilliset vertaisryhmät ohjaajan kanssa. Tähän mennessä he ovat tavanneet viidessä työpajassa sekä yhdellä vertaistapaamiskerralla. Jäljellä on enää yksi työpaja 17.3. jonka jälkeen osallistujat ovat tietoisempia soveltavan taiteen mahdolllisuuksista ja rohkeampia hyödyntämään sitä omalla alallaan.

Työpajat ovat sisältäneet aihealueita mm. soveltavan taiteen osa-alueista, sen markkinoinnista ja tekijänoikeuksista. Erittäin tärkeiden teoria osuuksien lisäksi lähes yhtä merkittävä osa tapaamisia on ollut ryhmien omat keskustelut aiheista. Samanhenkisten ihmisten ja samoja kamppailuita käyvien vertaistuki on tärkeää ja keskustelut avaavat monia uusia kulmia teoriapohjan lisäksi. Tähän asti hyödyllisintä työpajoissa on yhden osallistujan mukaan ollut muihin tutustuminen, ohjaajan ammattitaito sekä hyvä materiaali. Materiaali sisältää tiiviissä paketissa paljon olennaista, johon on hyvä palata myöhemminkin.

Osaamiskiihdyttämön ohjaajat ja mentori päivittivät työpajoissa käytettävää materiaalipankkia lokakuussa 2017.
Osaamiskiihdyttämön ohjaajat ja mentori päivittivät työpajoissa käytettävää materiaalipankkia lokakuussa 2017.

Uusia verkostoja ja näkökulmia

Olen itse mukana Tampereen ryhmässä osallistujana. Heti ensimmäisellä kerralla oli hienoa huomata, miten selkeästi samojen pohdintojen äärellä olevat ihmiset pääsivät kokoontumaan yhteen tasavertaisina. Osalla oli kokemusta soveltavan taiteen alalta entuudestaan ja jotkut halusivat suuntautua tulevaisuudessa enemmän siihen suuntaan. Kuitenkin toisten tukeminen ja kokemusten jako oli heti avointa. Kysyin kiihdyttämöön osallistuvilta, miksi he lähtivät alunperin mukaan Osaamiskiihdyttämöön. Mia Lempinen Tampereen ryhmästä vastasi näin:

Lähdin Osaamiskiihdyttämöön potkiakseni itseäni liikkeelle projektissani. Suunnittelen ja ideoin jatkuvasti kymmentä eri asiaa, sanataidetta sekä aikuisille, että lapsille. Saan kuitenkin projektit vietyä loppuun vasta kun on pakko. Koulutus pakottaa tähän, kuten myös ilmaisemaan selkeästi sen mitä haluaa tehdä ja minkälaista palkkiota siitä odottaa saavansa. Koulutuksen paras anti ovat olleen muut osallistujat, vertaistuki yksinäisellä taidekentällä. Kaikki me painimme samojen asioiden kanssa ja tarvitsemme lisää kannustusta välillä epätoivoisissakin tilanteissa. Suosittelen koulutusta niille, jotka haluavat testata ideoitansa tai haluavat päästä projekteissaan liikkeelle ja luoda uusia kontakteja ja yhteistyösuhteita.

Yhteistyöhön liittyen saimmekin tälle kaudelle tärkeän ja mielenkiintoisen yhteistyökumppanin Maaseudun Sivistysliitosta (MSL). Osallistujat saivat kuulla MSL:n kulttuuri- ja taidetoiminnasta sekä maaseudun kehittämisen haasteista ja tarpeista. Näihin haasteisiin osallistujat ovat suunnitelleet ratkaisuja. Ratkaisut esitellään MSL:n edustajille 17.3. jonka jälkeen yhteistyö osallistujan ja Maaseudun Sivistysliiton kanssa mahdollisesti jatkuu. Osallistujilta saadun palautteen mukaan yhteistyö on osoittautunut hyödylliseksi osaksi työpajoja.  Osallistujat pääsevät käytännössä kokemaan, kuinka idea tuotteistetaan ja “myydään” mahdolliselle tulevalle asiakkaalle. MSL:n haasteet ja tarpeet mahdollistavat monenlaisia palveluita, joten jokainen saa lähestyä aiheuta omasta ammattitaidosta ja näkökulmastaan.

Vertaistapaamisen voimaa

Tapasimme kerran pelkästään osallistujien kesken ilman ohjaajaa. Saimme päättää kuinka haluamme käyttää yhteisen ajan hyödyksi. Päätimme jakaa ajan osallistujien kesken, ja jokainen sai käyttää oman osuutensa kuten koki tarpeelliseksi. Näin saimme myös paremman käsityksen siitä, mitä muut tekevät, haluavat ja tarvitsevat. Joku halusi keskustella omasta ideastaan ja pureutua sen kehittämiseen, toinen kaipasi yleistä keskustelua soveltavan taiteen haasteista ja eri työkaluista joita käyttää työskentelyn tukena. Yhteisötaiteilija, tanssin ja liikkeen ohjaaja Sofia Peltoniemi ohjasi meille harjoitteita omasta Yhteyksissä -lähestymistavastaan. Koimme ne virkistävinä ja ryhmämme yhteishenkeä vahvistavina, ja Sofia koki saaneensa meiltä arvokkaita palautteita kehittäessään lähestymistapaansa ja ohjaustaan yhä paremmaksi kiihdyttämön yhteydessä. Soveltavan taiteen ammattilaisena hän oli yleisesti halukas oppimaan lisää Osaamiskiihdyttämön sisällöistä sekä jakamaan kokemuksia, ajatuksia ja inspiraatiota muiden saman alalla toimivien kanssa.

Sofia kertoi myös, että kouluttajan jakamat tiedot sekä ryhmässä käymämme keskustelut ovat erittäin antoisia. Niiden kautta ymmärtää omakohtaisia kokemuksia yhä laajemmasta perspektiivistä suhteessa alan tilanteeseen. Työpajoissa tulee yhä tietoisemmaksi siitä, että tietyt haasteet ovat hyvin yleisiä. Koulutusmateriaaleissa esimerkiksi tiedot siitä, että Taiteilijoilta puuttuu usein rakenteellinen pääoma, joka tukisi ammattimaista tekemistä, sekä keskustelumme siitä, miten kyseistä asiaa voi pyrkiä parantamaan, ovat hänen mielestä olleet erityisen arvokkaita.

Tampereen vertaistapaamisessa liikuttiin yhdessä 13.1.2018.
Tampereen vertaistapaamisessa liikuttiin yhdessä 13.1.2018.

Yhteistyöllä eteenpäin 

Omalta osaltani voin sanoa, että joka kerta kun tapaan ryhmän, saan uutta inspiraatiota ihmisistä ja heidän keskusteluistaan. Olen käytännön oppien kautta päättänyt, että tämän vuoden (ja loppuelämän) sana on vuorovaikutus. Ihmisten kuunteleminen, kysyminen ja omien kokemusten jakaminen on avannut viime kuukausina paljon uusia ajatuksia ja konkreettisia tekoja oman sekä muiden kehittymisen edistämiseksi.

Haluan kiittää tässä vaiheessa kaikkia Osaamiskiihdyttämön yhteistyökumppaneita ja osallistujia arvokkaasta kokemuksesta. Osaamiskiihdyttämön toista kautta ovat olleet mahdollistamassa:

Maria 01 / Helsinki
Aleksinkulma / Oulun kaupunki
Talent Space / Tampereen kaupunki
Taiteen edistämiskeskus
Maaseudun Sivistysliitto

Keväisin terveisin,
Meiju Mertanen
projektikoordinaattori
Pro soveltavan taiteen tila ry
info@prostt.fi