Miten taiteilijat voivat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden maaseutuja?

Maaseudun Sivistysliitto hakee yhdessä Pro soveltavan taiteen tila ry:n kanssa käytännön ratkaisuja kysymykseen: miten taiteilijat voivat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden maaseutuja?

Pro Soveltavan taiteen tila ry on solminut yhteistyösopimuksen Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa osana Soveltavan taiteen osaamiskiihdyttämöä (www.prostt.fi/osaamiskiihdyttamo-2017-2018/). Yhteistyön tarkoituksena on ideoida ja kehittää taide- ja kulttuuripalveluita, joita voidaan hyödyntää maaseutujen kehittämisessä. Osaamiskiihdyttämön osallistujat saavat luoda ratkaisuehdotuksia MSL:n esittämiin kehityskohteisiin. MSL:n edustajat sparraavat taiteilijoita heidän aihioissaan tarvittaessa Osaamiskiihdyttämön aikana. Yhteistyö päättyy maaliskuun lopussa, jonka jälkeen osallistujat ja MSL jatkavat ideoiden toteutuksia niin halutessaan. Osaamiskiihdyttämöt järjestetään Helsingissä, Oulussa ja Tampereella, ja osallistujia löytyy ympäri Suomen, joten yhteistyön vaikutukset ovat valtakunnalliset. Eri vaiheista ja tuloksista tiedotetaan lisää yhteistyön edetessä.

Maaseudun Sivistysliitto (https://msl.fi/msl/):

“Maaseudun Sivistysliitto perustettiin vuonna 1952 suomalaisen kulttuuri- ja sivistyspolitiikan vireäksi vaikuttajaksi. Monimuotoisen ja omaehtoisen kulttuuri- ja sivistystyön tekeminen on meille tärkeää. Tavoitteina on tukea ihmisenä kasvua, maaseudun kehittämistä sekä aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toteutumista.

MSL:n kolme strategista painopistettä ovat kansalaisvaikuttaminen, ympäristösivistys ja ITE-taide. Toimimme yhteisöllisesti, vastuullisesti ja monikulttuurisesti, kannustamme yritteliäisyyteen, yhdessä tekemiseen sekä luovuuteen ja rohkeuteen.

Mottonamme on ”Itse Tehty Elämä!”, jonka tarkoitus on kunnioittaa kunkin yksilön erilaisuutta sekä tukea yhteisöllistä ja paikallista toimintaa. Toivomme, että se kannustaisi ihmisiä kansalaisvaikuttamiseen, yritteliäisyyteen ja luovaan ajattelutapaan.”

image001

Lisätietoja:
Meiju Mertanen
Projektikoordinaattori
Pro soveltavan taiteen tila ry
050 347 6556
info@prostt.fi