Soveltavan taiteen avoimet webinaarit

Pro soveltavan taiteen tila ry järjestää kaksi kaikille avointa webinaaria kevättalven aikana. Webinaarien tarkoituksena on kasvattaa soveltavan taiteen näkemyksellisyyttä ja tietopohjaa. Webinaarit ovat osa Osaamiskiihdyttämö-projektia ja sitä tukee Taiteen edistämiskeskus. Lisätiedot: http://www.prostt.fi/osaamiskiihdyttamo-2017-2018/

Tulevien webinaarien aikataulu:

30.1. klo 13.15-14.45 Eili Ikonen: Taiteilijuuden uudet muodot (taiteilija rakenteiden ravistelijana)
5.3. klo 13-14.30 Timo Tähkänen: Oma taiteilijuus, työn arvo ja merkitys

Luennot ovat osa Lahden Muotoiluinstituutin ja Helsingin Kuvataideakatemian lähiopetuksia jotka streamataan. Luennoista jäävät tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen Pro soveltavan taiteen tila ry:n jäsenille, Osaamiskiihdyttämön osallistujille sekä yhteistyökumppanien opiskelijoille.

Ensimmäisen webinaarin puhujana 7.11. oli Pekka Kantonen (www.kantonenart.com) ja aiheena on Yhteisötaide ja yhteisötaiteen etiikka.

Linkit webinaareihin julkaistaan streamauspäivänä niiden Facebook-tapahtumissa:

30.1. Eili Ikonen
5.3. Timo Tähkänen

Lisätiedot: info@prostt.fi

Oikeudet muutoksiin pidetään.

Taiteilijaesittelyt:

Eili Ikonen on edelleen vapaamielinen kuvataiteilija (AMK Lamk/ Taideinstituutti), ammattimainen organisaatioiden taiteilija-kehittäjä (Taideyliopisto/ Teak), julkisen ja vapaan kentän sekä taiteen ja soten yhdyspinta-aloilla toimimiseen erikoistunut (Aaltoyliopisto pienyrityskeskus) taiteen toiminnan logiikkaan lajiutuva uudistava muotoilija (YAMK Lamk/ Muotoiluinstituutti).
Eili: Työskentelen organisaatiotaiteilijana Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen hallinnossa Vuoksi toimintamallissa. Vuoksi on muodostettu yhtenä hallituksen osaaminen ja koulutus -kokonaisuuden kärkihanke 4:n kehityshankkeena, joissa etsitään skaalattavia malleja taiteen saavutettavuuden parantamiseksi ja hyvinvointivaikutusten vahvistamiseksi taiteen käyttöä lisäämällä.

Organisaatiotaiteilijan käytännön työtä on paikantaa taiteen ja taide-ajattelun paikkoja, toimia asiakasrajapinnassa työskentelevien yhteisöntaiteilijoiden lähiesimiehenä ja vitaminoida taiteella hyvinvoinnin arvonluontia organisaation rakenteissa. Työnkuvaani on toteuttaa tehtävääni taiteen toiminnan logiikalla hankekoordinoinnin sijasta. Minulla on mielessäni maisemakuva-albumi ja karttakirja ja suunnistan ammattimaisen taiteilija-kehittäjän kompassilla johdon organisaatiolle osoittamaan suuntaan. Projektoin reiteilläni taide-ajattelua ja toiminnallista filosofiaa tarkoituksenmukaisesti olemassa oleviin ja sumuista esiin tihentyviin organisaation omiin kehittämis- ja asiakasprosesseihin. Henkilöstöarkkitehtuurin eri tasoilla muodostamme ammattienvälisesti työntekijöiden kanssa yhdessä tehden uutta kuvaa, tietämystä ja osaamista siitä, miten taidetta tai esimerkiksi muotoilun työkaluja voidaan käyttää hyödyksi palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja tuottamisessa asiakasarvon terästämiseksi.

DSC_0013

Timo Tähkönen:
Valmistuin kuvataiteilijaksi maalaustaiteen koulutusohjelmasta Etelä-Karjalan Amk:sta 2007 ja kuvataiteenmaisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2014. Opiskelin lähihoitajaksi taidekoulujen välillä. Suomen kulttuurirahasto myönsi minulle keväällä 2015 Taidetta hoitolaitoksiin rahastosta kolmivuotisen työskentelyapurahan, jolla työskentelen edelleen “Taidemaalarina palvelukeskuksessa” -projektini parissa Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa Helsingissä.

Taiteellista työtäni ohjaa pohdinta väristä, maalauksesta elämän ja taiteen välillä, arjen ja vuorovaikutuksen estetiikasta sekä kuvataiteilijan roolista ja taiteen paikasta. Viime aikoina olen yhdistänyt taiteeseeni dragia. Työskentelyäni voisi toisinaan kuvata eräänlaiseksi taiteelliseksi kenttätutkimukseksi. Kinaporin monipuolinen palvelukeskus toimii minulle paikkana, jossa pystyn pohtimaan minua taiteilijana kiinnostavia kysymyksiä yhdessä yhteisön kanssa ja yhteistyön avulla.

Timo