Pirjo Ståhle: Taiteen merkitys yhteiskunnallisessa murroksessa

Professori Pirjo Ståhle puhuu Taide ja työelämän kehittäminen – seminaarissa

Taide ulottuu alueille, joille rationaalinen mielemme ei kanna, ja joille meillä ei ole sanoja. Nämä tuntemattomat, uudet alueet ovat juuri niitä, jotka organisaatioiden on uudistuakseen valloitettava. Kaikki kehitys edellyttää astumista tuntemattomaan – ja mitä suurempi muutoshaaste, sitä heikommin vanhat tutut välineet toimivat. Taide auttaa rakentamaan siltoja tunnetusta nykyisyydestä haluttuun tulevaisuuteen: vahvistaa organisaation luovuutta, toimintakykyä ja sitoutumista kehittämistyöhön.  

Ståhle pohtii luennossaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ja mikä merkitys sillä olisi organisaatioille ja koko yhteiskunnalle.

Pirjo Ståhle on aineettoman pääoman ja innovaatiojohtamisen professori Aalto-yliopistossa, usein mainittu suomalaisen tietojohtamisen uranuurtajana. Hän on myös toiminut pitkään sillanrakentajana yritysten, akateemisen maailman ja yhteiskunnan instituutioiden välillä. Pirjo Ståhlella on useita kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä, mm. Suomen kulttuurirahastossa ja World Vision –kehitysyhteistyöjärjestössä. Taiteen ja tieteen yhdistäminen ja saattaminen yhteiseksi hyväksi on lähellä hänen sydäntään.

Lue myös 3.10.2017 Sitran julkaisema  Pirjon ja Krista Petäjäjärven blogi otsikolla: Taide on muutosvoima