Tarja Toikka: Moodmetric Oy:n työntekijöille pidetty taidetyöskentely

Lisää tästä sisällöstä SEMINAARISSA

Taideperustaisia menetelmiä käytetään paljon kevennyksinä raskaissa kognitiivis- käsitteellisissä työpajoissa. Taideinterventioita voi kuitenkin käyttää myös syvälliseen ja vakavaan työskentelyyn erityisesti kokemusperäisen ja emotionaalisen tiedon käsittelyyn. Työskentelyn suunnitteluun ja tarvekartoitukseen on hyvä panostaa, kun halutaan liike-elämän osallistujien olevan tosissaan mukana.

Asiakkaamme Moodmetric Oy kehittää työhyvinvoinnin tueksi teknologiaa sekä tarjoaa konsulttipalveluita. Teknologian avulla mitataan vireystilaa ja stressiä ja siihen kuuluu älysormus ja mittauksia visualisoiva mobiilisovellus. Työpajamme tavoitteena oli tukea asiakkaamme tuotteistamisprosessia. Valitsimme työpajan menetelmät niin, että osallistujat altistuvat uudelle ja työskentely monimutkaistuu päivän kuluessa. Ideamme oli jäljitellä asiakkaan kohderyhmän tuntemuksia uuden äärellä.

Pidimme päivän mittaisen työpajan, jossa käytettiin kahta erilaista taidemenetelmää. Yksi oli kiinalainen tussimaalaus, jossa veden määrä, värin tummuus ja paperin imevyys sekä siveltimen liike ja asento muodostavat vaikeasti hallittavan yhdistelmän. Kiinalaisessa maalauksessa on tarkoituksena kuvata kohde kurinalaisesti mahdollisimman vähillä siveltimen vedoilla.

Ohjaajana en voi etukäteen kuvata tai luvata syntyviä kognitiivisia tuloksia, koska ne luotaavat osallistujien hiljaista tietoaan. Artefakteista ja tavoitellusta ilmaisusta minulla on tietysti käsitys, kun käytän itselleni tuttuja materiaaleja ja tekotapoja. Syntyviä artefakteja ei tällaisissa tapauksissa arvioida tai analysoida taiteena. Osallistujille pitää välittyä usko valittuihin menetelmiin suhteessa tavoitteisiin. Taiteilija-konsultti- työparina ohjaamme asiakkaan prosessia kohti merkityksellisiä
oivalluksia omissa rooleissamme. Työpariyhteistyön on oltava asiakkaan suuntaan
vakuuttavaa. Ihmisinä vaistoamme helposti epäaitouden.

Altistimme osallistujat kohtaamaan uutta ja haasteellista, sekä älyllisesti että taidon tasolla. Autoimme osallistujia reflektoimaan, mitä itsesäätelylle tällaisessa tilanteessa tapahtuu ja tunnistamaan omia vakiintuneita toimintamalleja. Kokosimme jälkeenpäin verkkolomakkeella palautteen osallistujien kokemuksista. Palautteen mukaan työskentelyn tehokkuus ja nautittavuus liittyy hyvään valmisteluun, materiaaleihin, ohjeistuksiin ja tekemisen tavoitteellisuuteen. Osa työpajakokemuksessa opitusta tulee esiin vasta ajan kanssa.

Tarja Toikka osallistui mentorointiohjelmaan työparinaan teollisuustalouden yliopistonlehtori ja yritysjohdon konsultti Heli Aramo-Immonen.

Lisää Tarjan sisältöjä voit luke täältä!