Kokemuksia Osaamiskiihdyttämöstä: Uusien polkujen löytämistä

Yhteistyön käynnistäminen Seinäjoen Taidehallin ja Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisillan Kulttuuripajan kesken

Elina Teitti (kuvataidekasvattaja (TaM)) ja Marjaana Araneva (sosionomi (AMK)) osallistuivat viime kauden Soveltavan taiteen Osaamiskiihdyttämöön Seinäjoella. Elina työskentelee tällä hetkellä Seinäjoen Taidehallilla taidekasvattajana ja Marjaana sosiaaliohjaajana Tuki- ja Osaamiskeskus Eskoon Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisilta – nimisessä yksikössä. Seuraava kirjoitus kertoo heidän yhteistyön askeleista osaamiskiihdyttämön lopulla.

Mistä kaikki alkoi?

Yhteinen tavoite oli verkostoitua Soveltavan taiteen Osaamiskiihdyttämön aikana ja kokeilla uusia toimintamuotoja. Aikataulujen yhteensovittamisen jälkeen projektimme sisälsi vierailut Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisillan Kulttuuripajaan sekä Seinäjoen Taidehallille. Vierailujen kesto oli n. 2 tuntia/ krt.

Vieraita Kaarisiltaan

Elina vieraili Kulttuuripajassa 8.3.2017. Kerroimme Kulttuuripaja –toiminnastamme ja aloitimme työskentelyn keskustelemalla Taidehallin näyttelyn teemasta YhdessäEnsin kirjoittaen asioita, joita sana Yhdessä tuo mieleen. Mitä se tarkoittaa? Sen jälkeen siirryttiin sanoista kuvien tekemiseen: piirsimme tai maalasimme kuvat paperille.

Vastavierailu Taidehallille

Reissu toteutettiin 14.3. 2017. Lähes kaikille tämä oli ensimmäinen vierailu Seinäjoen taidehalliin. Tutustuimme Pohjalaisen Taiteilijaliiton Yhdessä-teemanäyttelyyn, joka on osa Suomi 100-ohjelmaa.

Lopuksi oli oman taiteilun vuoro!

Toteutimme ryhmäkuvan tekemällä toinen toisistamme muotokuvan taidenäyttelyn teemojen hengessä.

KOMIAA SAKKIA!

Polut3 

 Polut2