Mikä mentorointiohjelma?

Ohjelma luotsaa neljää taiteilija-konsultti työparia tammikuusta lokakuuhun, kun parit pilotoivat uudenlaista yhteistyötä aidoissa asiakasorganisaatioissa. Työpari selvittää asiakkaan tarpeen ja suunnittelee sekä toteuttaa taiteen läsnäoloa ja menetelmiä sisältävän palvelun. Työparien yhteinen työote syntyy ja vahvistuu mentoroinnin ja vertaiskeskustelun kautta. Ohjelman päätteeksi työparit avaavat kokemuksiaan ja oivalluksiaan seminaarissa avaten ohjelman sisältöä ja saavutuksia kaikille taiteen ja työelämän kehittämisen välisestä vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Ohjelmaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.